Buradasınız : Bölümler / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü
Türkçe
English
Cumartesi, 24.02.2018

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü

Turizmin ülke ekonomisine katkıları büyük önem taşımaktadır.  Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde,  hizmet sektörü sürekli büyüme eğilimi göstermektedir. Ülkemizde, böylesi bir büyümenin en belirgin bir biçimde turizm sektöründe gerçekleştiği görülmektedir. Turizm sektöründeki büyüme, turizm işletmeciliği ve otelcilik alanında yüksek öğrenim görmüş kişilere duyulan gereksinimi de artırmaktadır. Geleceğe dönük büyüme ve gelişim çerçevesindeki tahminler, bu gereksinimin daha da artacağını göstermektedir.

Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü’nün amacı, turizm sektörünün ihtiyacı olan yabancı dil bilen, yenilikleri sürekli takip eden, söz konusu yenilikleri değerlendirerek uygulama niteliğini taşıyan, alanında uzman turizm işletmesi yönetici adaylarını yetiştirmek ve bilimsel düşüncenin gücünü benimsemiş, araştırma yapabilme yeteneğine sahip ve kültürel anlamda donanımlı bireyler yetiştirerek, ulusal ve uluslararası alanda en seçkin öğrenci ve akademisyenleri bir araya getirerek en mükemmel akademik başarıları elde etmektir.

Bölümden mezun olan öğrenciler, çeşitli turizm işletmelerinde görev yapabilmektedirler. Bölümün amacının turizm sektöründe yönetici adayı yetiştirmek olduğu düşünüldüğünde, mezun olan her öğrenci geleceğin turizm işletmesi yöneticisi konumundadır. Aynı zamanda bilimsel araştırmalara verilen önem çerçevesinde verilen derslerle birlikte, lisansüstü eğitim için sağlam bir alt yapı oluşturulmakta ve akademisyenliğe yönelmelerine dolaylı olarak katkı sağlanmaktadır.

 

Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Bölümü Bilgi Formu (Türkçe)

Department Information Form (English)