Değerlerimiz

  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türk Ulusuna, Büyük Önder Atatürk’e; onun ilke ve devrimlerine sonsuz bağlılık;

  • Bilimsellik,

  • Evrensellik,

  • Çağdaşlık,

  • Toplumsal Yararlılık.