Akademik Personel


Dr.Öğretim Üyesi Mehmet Ali GENİŞ
Bölüm Başkanı
m.aligenis@giresun.edu.tr

Doç.Dr.Sadettin GÜLTEKİN
sadettin.gültekin@giresun.edu.tr

Dr.Öğretim Üyesi Müzeyyen Esra ATUKALP
esra.atukalp@giresun.edu.tr

Öğr.Gör.Köksal GÜREL

koksal.gurel@giresun.edu.tr

Öğr.Gör.Arif ÇİLEK

Müdür Yardımcısı
arif.cilek@giresun.edu.tr

Öğr.Gör.Bilgin TEKER
bilgin.teker@gireun.edu.tr

Öğr.Gör.Şevkiye Duygu Ata KUDUBAN
duygu.ata@giresun.edu.tr