Müdür

  Dr.Öğretim Üyesi Oktay KARAMAN
Yüksekokul Müdürü
oktay.karaman@giresun.edu.tr