Akademik Personel

Doç.Dr. Salih MEMİŞ
salih.memis@giresun.edu.tr
Doç.Dr.Selçuk Korucuk
Bölüm Başkanı
selcuk.korucuk@giresun.edu.tr

Dr.Öğretim Üyesi Mustafa ERGÜN

mustafa.ergun@giresun.edu.tr